Menu
icon_home.gif ÚVOD
bell.jpg O ŠKOLE
icon_members.gif ZAMESTNANCI
som_themes.gif ŽIACI
colors.jpg RODIČOM
· Prijímanie na strednú školu
· Softvér pre rodiny a školy
svn_status.jpg VÝCH. PORADENSTVO
· výchovný poradca
· špeciálna pedagogička
favoritos.gif ŠPORT
· TV
· športové triedy
som_themes.gif METODIKA CLIL
icon_community.gif KRÚŽKY
som_downloads.gif AKTIVITY
· Školský klub detí
· Aktivity na 1.stupni
· Aktivity na 2.stupni
package.jpg PROJEKTY
· Commenius
· Zelená škola
· Národný projekt
package_toys.jpg ÚSPECHY
icon_foto.gif FOTOGALÉRIA
folder_favorite.jpg SPONZORI
package_toys.jpg ŽIACKA RADA
icon_community.gif ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
· informácie a jedálny lístok
nuke.gif DOKUMENTY
· Plavecké kurzy
· Zverejňovanie zmlúv
· Profil VO

Zameranie školy


Škola ponúka.....čítaj ďalej

Jazykové triedy:

výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka (anglický, nemecký, francúzsky, ruský podľa záujmu). Prostredníctvom metódy CLIL aj na hodinách matematiky, prírodovedy a aj v iných predmetoch. V 5. ročníku sa priberá druhý cudzí jazyk. K zlepšeniu kvality vyučovania cudzích jazykov napomáha aj výuka v jazykovom laboratóriu a multimediálnej učebni.

Športové triedy:

športové triedy sú zamerané na volejbal, basketbal a plávanie.
Využívaním školského bazénu odstraňujeme plaveckú negramotnosť a napomáhame prevencii zdravotného stavu a rastu detí.

Informatika:

výučba informatiky prebieha v dvoch odborných učebniach. Žiaci si osvojujú zručností s programami ako MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Imagine, LogoMotion, práca s internetom. Práca s počítačom sa stáva súčasťou vyučovacích hodín.


zs martinska zs martinska zs martinska
zs martinskazs martinskazs martinska zs martinska

 Projekty na našej škole

Národný projekt: 

Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami

pre viac informácií o projekte kliknite na obrázok

 

Zelená škola:

pre viac informácií o projekte kliknite na obrázok 


Novinky
· Oznam ŠJ - šk.rok 2014/2015
· Bambiriáda 2014
· Škola v prírode - Terchová
· Vyhodnotenie okresnej súťaže Žilina – moje mesto
· Chceme život bez úplatkov a korupcie

[ zobraziť všetky » ]
Zvonenie

Čas hodín a prestávok

Kontakt

Adresa:
   ZŠ Martinská 20
   Martinská 20
   010 08 Žilina
Telefón:  
   041/52 52 774
   041/56 55 930         

Fax:
   041 / 52 52 774
E-mail:
   zrs@zsmartinska.sk

Školská jedáleň:  041/50 05 215

Mapa:
mapa

Návštevnosť
Zaznamenali sme
1096553
prístupov od mesiaca September 2007
Kto je Online
Momentálne je 10 návštevník(ov) a 0 člen(ov) online.